Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten en producten van Holistische praktijk Puur zijn. Het gebruik van de website praktijkpuurzijn.nl wordt hier eveneens onder verstaan. Het kan zijn dat we op enig moment deze Privacy Policy aanpassen op deze pagina. Lees het Privacy statement daarom regelmatig na op onze website.

Door het afnemen van diensten of door het gebruik van de website praktijkpuurzijn.nl kan het zijn dat Puur zijn persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door Puur zijn verwerkt.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) is Angela Reus. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via info@praktijkpuurzijn.nl

Wie ben ik

Angela Reus is de eigenaresse van Holistische praktijk Puur zijn en is gevestigd aan de Sebastiaan Centenweg 84, 1602 EJ in Enkhuizen. Ze is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals wordt weergegeven in dit privacy statement. Holistische praktijk Puur zijn staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer K.v.K. 82290156

Contactgegevens

Holistische praktijk Puur zijn
info@praktijkpuurzijn.nl

Welke persoonsgegevens verwerk ik

Wanneer jij gebruik maakt van mijn diensten of omdat je je gegevens aan mij hebt verstrekt verwerken ik jouw persoonsgegevens. Dit heeft betrekking op

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Postadres
 • Factuuradres
 • Bankgegevens
 • Contactgeschiedenis
 • Afgenomen producten en diensten
 • Ip-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt via website, correspondentie en telefoongesprekken

Het doel en termijn dat persoonsgegevens worden bewaard

Puur zijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Een overzicht:

Doel: Financiële administratie
Grondslag: Wettelijke verplichting
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, factuuradres, bankgegevens, afgenomen producten en diensten
Duur opslag: Zo lang als noodzakelijk voor de wettelijke verplichting

Doel: Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Puur zijn en jezelf niet afmeldt voor mijn diensten

Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Puur zijn en jezelf niet afmeldt voor mijn diensten

Doel: Mailing over wijzigingen van mijn diensten en producten
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Puur zijn en jezelf niet afmeldt voor mijn diensten

Doel: Informatieve mails m.b.t. tot dienstverlening
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Puur zijn en jezelf niet afmeldt voor mijn diensten

Doel: Nieuwsbrief
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres
Duur opslag: Tot uitschrijving nieuwsbrief

Doel: Contactformulier website
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, gegevens die jij ons verstrekt in het bericht.
Duur opslag: Totdat de vraag is beantwoord.

Derden en andere verwerkers

Puur zijn deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Puur zijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Puur zijn gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browsers op het apparaat waarmee je werkt.

Wordt het Privacy Statement gewijzigd?

Ik kan dit Privacy Statement wijzigen. Lees daarom regelmatig het Privacy Statement na op eventuele wijzigingen.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. Ik doe mijn uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het mij dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met mij opnemen via info@praktijkpuurzijn.nl

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Ik vertel je dan ook graag meer over hoe en waarom ik die gegevens verwerk.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat ik verkeerde gegevens van jou heb? Laat het mij dan weten, dan pas ik het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die ik van jou heb verwijderen. Het kan zijn dat ik voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens nog wel moet verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerk, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zal ik die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met mij op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mail. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met mij opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat ik niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Links

Wanneer er op mijn website zich links naar andere websites van organisaties of tools van andere organisaties bevinden, ben ik niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Heb je hierover vragen of klachten dan kun je een mail sturen naar info@praktijkpuurzijn.nl Het is ook mogelijk contact op te nemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.